Zoeken

Inloggen

Smartengeld bij psychisch letsel

Smartengeld bij psychisch letsel

Meer artikelen...

 1. RBNHO 080622 tekortkomingen bij tatoeage; vergoeding voor kosten herstel/afronden tatoeage; geen vergoeding voor immateriële schade (3)
 2. GHAMS 111121 na terugwijzing HR; in brand steken van auto op oprit woning; aantasting in de persoon ‘op andere wijze’ € 525,00 smartengeld (2)
 3. HR 120422 Hof heeft, feitelijk en niet onbegrijpelijk, geoordeeld dat vorderingen t.z.v. shockschade een onevenredige belasting van het strafgeding oplevert (4)
 4. RBROT 230222 beschuldiging seksueel misbruik; kansschade (35%) tzv contact met dochter; smartengeld 35% van € 40.000,00
 5. HR 151021 aardbevingsschade; hinder en overlast, gederfd woongenot, immateriële schade, aantasting in de persoon (2)
 6. RBZWB 220921 Chroom 6: aantasting in de persoon op andere wijze (waaronder angstschade). Geen forfaitaire vaststelling; verwijzing naar stt-procedure
 7. GHDHA 140921 Allianz aansprakelijk voor ongeval op rotonde, maar van schade is niet gebleken, ook niet immateriëel agv onterechte opname in register
 8. HR 140921 met hoge snelheid inrijden op politieagenten; aantasting in de persoon ‘op andere wijze' (art. 6:106 sub b BW)
 9. HR 290621 tzv geestelijk letsel is geen in psychiatrie erkend ziektebeeld of vaststelling door psychiater of psycholoog noodzakelijk
 10. RBNHO 220621 Aansprakelijkheid bewindvoerder; aantasting in de persoon wegens slecht bewind; toegewezen
 11. GHARL 160620 Smartengeld OPS/CTE : € 10.000,-
 12. RBDHA 220420 onrechtmatige actie waardoor minderjarige kinderen naar VS afreizen; € 3.500,00 smartengeld aan vader wegens aantasting in persoon
 13. RBLIM 310719 dagbehandeling minderjarige met fysieke ondersteuning in strijd met afspraken, immateriele schadevergoeding € 1000,00
 14. HR 190719 Prejudiciële vragen; Aardbevingsschade in Groningen; Bewijsvermoeden art. 6:177a BW; Schade die voor vergoeding in aanmerking komt
 15. RBMNE 050619 conversiestoornis; smartengeld 15.000
 16. HR 150319 OD vanwege te zwaar detentieregime. geen vergoeding van immateriële schade vanwege aantasting in zijn persoon; conclusie AG Hartlief
 17. GHAMS 100718 Seksueel expliciet beeldmateriaal op internet gezet; smartengeld PTSS en depressiviteit € 35.000,00
 18. RBAMS 060618 ptss als gevolg van onrechtmatige tv-uitzending geen naar ervaringsregels te verwachten gevolg
 19. Rb Noord-Holland 160517 zelfdoding na bedrijfsongeval; vraag of psychische schade (geheel) aan ongeval moet worden toegerekend vereist nadere bewijslevering
 20. Hof Amsterdam 140616 onrechtmatige ontruiming gehuurde woning; smartengeld vanwege geestelijk letsel € 3.000 (x50% vanwege eigen schuld)
 21. Rb Zeeland-West-Brabant 290616 vroegere buurman heeft over langere tijd voorwerpen waaronder uitwerpselen over de schutting gegooid; rb stelt materiële en immateriële schade vast
 22. Hof Arnhem-Leeuwarden 050416 jarenlange stalking met oogmerk slachtoffer overspannen te krijgen; smartengeld € 70.000
 23. Hof Arnhem-Leeuwarden 090216 tekortschieten psycholoog/psychotherapeut door langdurige vriendschapsrelatie tijdens behandeling; € 10.000 smartengeld
 24. Rb Gelderland 050815 gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid, financiële problemen zelfstandige leidend tot opname in psychiatrisch zkh; smartengeld € 15.000,00
 25. Scriptie: Vergoeding van immateriële schade in de Groninger aardbevingscasus - door Maaike Baan
 26. Rb Noord-Holland 220115 psychisch letsel na vermenging behandelrelatie psychiater met professionele en persoonlijke relatie; € 5.000 smartengeld
 27. Hof Arnhem-Leeuwarden 100215 borderline en volledig arbeidsongeschikt na misbruik; € 25.000 smartengeld
 28. Rb Midden-NL 210115 wg-er aansprakelijk voor psychisch letsel wn-er na onterechte degradatie, ontslag en gebrekkige re-integratie; € 5.000,00 smartengeld
 29. Rb Rotterdam 290814 strandrellen Hoek van Holland; psychische klachten politieagent; € 5.600,- smartengeld
 30. Rb Rotterdam 290814 strandrellen Hoek van Holland; psychische klachten politieagent; € 3.500,- smartengeld
 31. Rb Midden-NL 120214 schade door aantasting van de persoon vanwege schending informatieplicht arts; smartengeld € 7.000,00
 32. Hof 's-Hertogenbosch 240614 psychische schade agv huisbezoek en besluiten bijstand onvoldoende aangetoond
 33. Rb Amsterdam 240414 agent dient opgewassen te zijn tegen psychische gevolgen mishandeling bij aanhouding; geen voor vergoeding vatbare schade
 34. Rb Den Haag 080114 confrontatie met ongevraagde filmbeelden van operatie leidt tot vordering smartengeld € 5000,00; afgewezen want geen geestelijk letsel
 35. HR 201213 psychische schade door onrechtmatig handelen UWV bij stopzetten uitkering; na smartengeld nu ook kosten psychologisch onderzoek toegewezen
 36. Rb Amsterdam 100811 schadevergoeding voor door Geen Stijl als bezopen weggezette studente; smartengeld € 10.000,00.
 37. Rb Utrecht 221210 mishandeling en stelselmatige bedreiging door vader; voor kinderen geen geestelijk letsel dat aanleiding geeft tot vergoeding van smartengeld
 38. Hof Den Bosch 180510 Burn out, smartengeld 10000
 39. Rb Middelburg 030210 autoongeval vordering kinderen obv louter psychisch letsel afgewezen
 40. Rb Haarlem 191207 baksteen door ruit, onvoldoende gebleken van psy. letsel
 41. Rb Arnhem 051207 bovenbeenletsel en behandelbare psychische en cognitieve klachten; € 3.800,-
 42. Hof A.dam 160807 geen smartengeld omdat buurman water in schoorsteen laat stromen
 43. Rb Alkmaar 110707 smartengeld na onterechte beschuldiging van sexueel misbruik in tv- en radioprogra
 44. CRvB 110507 immateriele schade a.g.v. geestelijk letsel na onrechtmatig besluit; afwijzing
 45. Rb. Leeuwarden 020107 vlgs Rb geen vergoeding voor "enige psychische klachten aantasting persoon

Deze website maakt gebruik van cookies