Zoeken

Inloggen

Fietsongevallen

Fietsongevallen

Meer artikelen...

 1. RBOBR 210422 fietser reed (in donker, bij regen) op fietspad tegen rijrichting in en verleende geen voorrang aan kruisende auto; verzekeraar 50% aansprakelijk
 2. RBAMS 230322 fietsster komt ten val na rechts inhalen; inhaler aansprakelijk; Verschillende schadeposten
 3. RBDHA 071221 rechts inhalende scooter en rechts afslaande (jonge) fietser komen in aanrijding; fietser niet aansprakelijk (2)
 4. RBGEL 160222 nieuw deelgeschil na getuigenverhoor niet ism 1019bb Rv of procesorde; auto aansprakelijk voor fietser tegen openslaande deur (2)
 5. RBLIM 090222 wielrenner slaat over de kop door remmen voor vader die op wandel/fietspad stopt tijdens fietsles 6 jarige dochter; geen aansprakelijkheid
 6. RBGLD 091221 fietser botst op aanhanger bij onvoldoende beveiligde wzh op fietspad, na billijkheidscorrectie 30% ES vanwege fietsen met paraplu
 7. RBZWB 181121 Aansprakelijkheid voor bouwhek met op fietspad staande bouwhekvoeten; 50% ES tzv korte afstand tot remmende voorganger
 8. RBOBR 091121 Vereniging van Eigenaren aansprakelijk voor val fietser op gladde hellingbaan parkeergarage
 9. GHSHE 140921 Snorfietser haalt slingerende fietser in en komt ten val; onvoldoende gebleken van onrechtmatig handelen fietser (2)
 10. RBNNE 070721 fietser over stoep en tegen verkeer in raakt al dan niet scooter; scooter niet aansprakelijk
 11. RBAMS 080721 Aanrijding fietser uit uitrit en Biró als invalidenvoertuig, fietser voor 70% zelf aansprakelijk, na billijkheidscorr. 50%
 12. RBMNE 190521 fietsers in botsing bij inhaalmanoeuvre; toedracht onduidelijk, overwegingen tav bevrijdend verweer
 13. RBOBR 060521 ongeval tegen de richting in rijdende fietser door naar rechts afslaande auto; 25 % eigen schuld fietser, geen billijkheidscorrectie
 14. RBROT 100321 10-jarige fietser in tegengestelde richting op fietspad botst op voetganger met scooter ad hand; fietser niet meer dan 50% aansprakelijk
 15. RBMNE 301220 fietser maakt verkeersfout door geen voorrang te verlenen aan fietser van rechts; voorschot op de schade € 15.000,00
 16. RBAMS 081020 auto aansprakelijk voor aanrijden fietser; dat fietser telefoon in de hand hield leidt niet tot ES
 17. GHARL 291019 Slachtoffer fietsongeval spreekt ouders minderjarige aan; ouders mogen tegenbewijs leveren tzv toedracht
 18. RBZWB 031120 ongeval auto vs spookrijdende fietser op 80km/u autoweg; geen overmacht, wel aan opzet grenzende roekeloosheid
 19. RBOVE 240620 16-jarige fietser door rood, auto door groen, 25% schuldaansprakelijkheid voor auto, geen billijkheidscorrectie boven 50%
 20. RBROT 231020 aanrijding fietser - auto, schade aan auto, reflexwerking artikel 185 WVW, geen billijkheidscorrectie, 20% ES auto
 21. RBNHO 071020 Auto snijdt bocht naar links en fietser af ; regres zkv, geen vso tot stand gekomen; geen toepassing convenant regres
 22. RBMNE 170620 fietser niet 100% aansprakelijk voor schade aan van rechts komende auto; reflexwerking 185 WvW, geen overmacht auto
 23. RBOVE 130520 val van van rechtskomende wielrenner, automobilist verleent geen voorrang en is volledig aansprakelijk
 24. GHSHE 310320 fietser rijdt 40 stilstaande scholieren tegemoet en komt in contact met begeleider; onvoldoende gesteld dat vrije doorgang is ontnomen
 25. GHARL 100320 meisje fietst vanuit oprit rijbaan op; fietsers zagen meisje niet aankomen vanwege heg; meisje aansprakelijk, geen ES fietsers
 26. GHAMS 110220 fietser & auto komen elkaar vanuit tegengestelde richting in bocht tegemoet; fietser schrikt en komt ten val; WAM-vz. 50% aansprakelijk
 27. RBMNE 281216 Aanrijding tussen door groen rijdende automobilist en door rood rijdende fietser, afwijzing vergoeding boven 50%
 28. RBDHA 100120 val wielrijder tijdens toertocht; ondeugdelijkheid weg niet gebleken; andere ongevallen niet bekend; ook geen aansprakelijkheid obv art. 6:162
 29. RBLIM 130819 ongeval tussen verzoekende aan verkeerde kant van de weg rijdende fietser en verwerende scooter; scooter voor 50% schadevergoedingsplichtig
 30. RBROT 070819 fietser komt valt ter hoogte van een over de weg gelegen kabelbrug; onrechtmatigheid komt niet vast te staan
 31. RBZWB 110619 twee fietsers rijden op korte afstand achter elkaar; de voorste remt maar houdt daarmee onvoldoende rekening met achterligger; eigen schuld 2/3
 32. RBAMS 270519 automobilist slaagt in vordering herstel bonus/malustrede na aanrijding met op rijbaan voor autoverkeer tegen het verkeer in rijdende fietser; overmacht
 33. GHAMS 280519 fietser slaat links af waardoor inhalende fietser ten val komt; inhalende fietser had beter moeten anticiperen: 50% ES, geen billijkheidscorrectie
 34. RBGEL 080319 Ongeval tussen fietser en bus; wederzijdse causaliteit 85% en 15%; Geen reden om de 50% aansprakelijkheid te verhogen
 35. RBOVE 241018 botsing tussen tegemoetkomende fietsers, gebondenheid beslissing deelgeschilrechter; geen verwijzing naar schadestaatproc
 36. RBOBR 311018 Aanrijding op spoorovergang tussen bierfiets en treinstel; verhuurder bierfiets niet aansprakelijk tov NS, geen toepassing omkeringsregel
 37. RBLIM 250718 ongeval tussen twee fietsers; eiser heeft zelf gevaar scheppend gehandeld door zijn fiets niet tijdig tot stilstand te brengen
 38. Rb Noord-Holland 140218 fietser komt in bocht ten val na zien langzaam tegemoetkomende auto; beroep automobilist op overmacht slaagt
 39. Rb Overijssel 211216 ongeval tussen elkaar tegemoetkomende fietsers; na getuigenverklaringen oordeelt rb dat onvoldoende oplettend en onvoldoende voorzichtig is gefietst
 40. Rb Midden-Nederland 131217 fietsongeval door uitwijkmanoeuvre; onvoldoende bewijs voor gevaarzetting geparkeerde auto's en/of onverhoeds oversteken voetganger
 41. Rb Gelderland 311017 deelgeschil; ongeval tussen vrachtwagen en fietser die van trottoir kwam; eigen schuld fietser onvoldoende onderbouwd; 100% aansprakelijk
 42. Hof 's-Hertogenbosch 190917 aanrijding tussen twee fietsers tijdens inhalen; door eiser gestelde toedracht komt niet vast te staan; vordering afgewezen
 43. Rb Rotterdam 021116 aansprakelijkheid voor aanfietsen en mishandeling; deskundigenbericht mbt causaal verband
 44. Rb Noord-Nederland 121016 na getuigenbewijs blijkt het zonder toestemming achterop een fiets springen ook in hoger beroep onrechtmatig
 45. Rb Overijssel 180416 ongeval racefietser met auto, zicht belemmerd door begroeiing berm; overmacht automobilist; wegbeheerder voor 35% aansprakelijk
 46. Hof Arnhem-Leeuwarden 260116 wielrenner komt ten val door gevallen wielrenner; gestelde toedracht niet bewezen
 47. Rb Limburg 240615 val fietser bij wegversmalling; gegevens bestuurder auto niet direct na ongeval opgenomen; buurtonderzoek en aangifte baten niet
 48. Hof Arnhem-Leeuwarden 260515 achterop een fiets springen leidt tot val; bewijsopdracht slachtoffer mbt toedracht, bewijsopdracht springer mbt toestemming
 49. Rb Zeeland-West-Brabant 060515 voetletsel na vervoer in fietsstoeltje zonder spaakbeschermers; onzorgvuldig handelen
 50. Rb Amsterdam 010415 fietser die afsloeg had voorrang moeten verlenen aan fietser die wilde inhalen; bewijsopdracht mbt eigen schuld inhalende fietser
 51. Kamerbrief over aansprakelijkheid appende fietsers - door Rijksoverheid.nl op 03-02-2015
 52. Rb Noord-NL 150115 betrokkenheid scooter bij ongeval fietser niet aangetoond, verzoek afgewezen
 53. Hof Arnhem-Leeuwarden 200115 aanrijding fietser die via berm oversteekt; geen overmacht; geen aan opzet grenzende roekeloosheid; 75% aansprakelijk
 54. Rb Amsterdam 041214 achtervolgende politieauto rijdt overstekende alcohol-houdende fietser aan; omkeringsregel tav toedracht; 50% vergoed
 55. Rb Zeeland-West-Brabant 091013 motorrijder rijdt licht te hard; fietser geeft geen voorrang; 50/50 verdeling
 56. Rb Midden-NL 090414 aanrijding overstekende fietser door taxi; eigen schuld 30%
 57. Rb Oost-Brabant 170414 overstekende fietser; zowel fietser als automobilist door rood; na billijkheidscorrectie 100% aansprakelijkheid
 58. Rb Rotterdam 120314 ongeval met inparkerende auto en tussen auto’s doorrijdende fietser: beroep op overmacht art. 185 WVW slaagt niet; 50% regel
 59. Rb Gelderland 030214 aanrijding fietser met rechtsafslaande vrachtwagen; beroep op overmacht slaagt
 60. Rb Oost-Brabant 180214 fietser geraakt door openslaand portier? blijkt onvoldoende uit getuigenverklaringen; geen aansprakelijkheid
 61. Rb Limburg 161213 val fietser tijdens afdaling; uit expertiserapport blijkt niet dat remmen fiets ondeugdelijk waren; geen aansprakelijkheid verkoper
 62. Rb Amsterdam 191213 aanrijding auto en wielrenner die door uitwijkmavoeuvre op verkeerde weghelft terecht komt; geen eigen schuld wielrenner
 63. Rb Noord-NL 131113 achterop een fiets springen is gevaarscheppend gedrag; in casu ook bij toestemming onrechtmatig; bewijsopdracht mbt eigen schuld
 64. Rb Gelderland 120813 mountainbiker aangereden op kruispunt; beoordeling overmacht en eigen schuld vereist nadere bewijslevering
 65. Rb Arnhem 020112 ongeval met onverwachts linksafslaande fietser; overmachtsverweeer reeds prijsgegeven; 50% eigen schuld, geen billijkheidscorrectie
 66. Dr. Emile Keuter: Fietsen is gezond
 67. Hof 's-Gravenhage 180912 tegemoetkomende fietsers; linksafslaan en gevaarzetting niet bewezen; onaannemelijk dat uitsteken arm ongeval zou hebben voorkomen
 68. Rb Alkmaar 060612 fietser valt over op fietspad liggende fiets; regres ziektekostenverzekeraar; 25% eigen schuld wegens in stromende regen beslagen bril
 69. Rb Haarlem 240512 botsing 16-jarige scooter-rijdster en 14-jarige fietser; beiden voor 50% aansprakelijk voor elkaars schade; geen billijkheidscorrecties
 70. Rb Roermond 150512 onverantwoorde inhaalmanoeuvre heeft evenveel bijgedragen aan ontstaan ongeval als onvoldoende ruimte bieden voor onbelemmerde doorgang
 71. Rb 's-Gravenhage 070312 botsing tussen racefietser en minderjarige; minderjarige aansprakelijk, eigen schuld racefietser 100%
 72. Rb Amsterdam 180112 fietser valt naast of voor motorfiets; motorfiets voor 70% aansprakelijk voor de schade
 73. Hof Leeuwarden 131211 val fietser tijdens inhaalmanoeuvre vrachtwagen; vrachtwagen aansprakelijk
 74. Rb Zwolle 160610 (KG) fietser valt (vermoedelijk door speet tussen wegdek en grasbetonklinkers); vrachtwagen die met 40 km/u achter hem reed aansprakelijk
 75. Rb Den Haag 031010 WAM- verzekeraar 100% aansprakelijk voor schade linksafslaande fietser
 76. Rb Utrecht 250810 automobilist voor 20% aansprakelijk voor schade roekeloos overstekende alcoholische fietser
 77. Rb Zwolle 170908 fietser steekt bij niet reguliere oversteekplaats verkeersweg en parallelweg over, overmacht? rb beveelt plaatsopneming en comparitie
 78. Rb Utrecht 231209 Vrachtwagen uit uitrit. Fietser op stoep. 25% eigen schuld fietser. billijkheid eist 10%.
 79. Rb Utrecht 281009 fietser rijdt door rood en tegen auto; beroep op overmacht gehonoreerd
 80. Rb Zutphen 121109 aanrijding tussen taxi en geen voorrang verlenende fietser; taxi 50% aansprakelijk
 81. Rb R. dam 030609 botsing tussen twee tegemoetkomende fietsers; linksafslaan ged. niet aangetoond
 82. Hof A.dam 181108 9 jarig kind wordt al dan niet door harde wind tegen auto geblazen
 83. Rb Haarlem 160408 aanrijding tussen fietser en mountainbiker; beoordeling onrechtmatigheid
 84. Hof Arnhem 120208 aanrijding tussen slingerende fietser en auto's; (verkeers)fouten
 85. HR 220208 aanrijding tussen 16-jarige fietser en auto; reed automobilist aanmerkelijk te hard?
 86. Rb Arnhem 140207 aanrijding tussen racefietser en twee auto's, causaliteitsafweging en billijkheid
 87. Rb A'dam 240107 overmacht; plots naar links afslaande fietsster geeft geen richting aan
 88. Rb Zwolle 240506 eigen schuld fietser met beperkte verstandelijke vermogens
 89. Hof Arnhem 040406 Ongeval met achter begroeiing verscholen ligfietsen
 90. Hof Leeuwarden 080306 Fietser botst tegen auto

Deze website maakt gebruik van cookies