Zoeken

Inloggen

Vaststellingsovereenkomst, algemeen

Vaststellingsovereenkomst, algemeen

Meer artikelen...

 1. HR 121018 vso afgesloten zonder hulp bbh vernietigd vanwege misbruik van omstandigheden; art. 81 lid 1 RO
 2. RBDHA 140218, Deelgeschil stuit af op gegeven dat er al vaststellingsovereenkomsten zijn gesloten
 3. Rb Rotterdam 160218 letsel bij demontage versnellingsbak? finale kwijting in VSO ontslagzaak ziet niet tevens op bedrijfsongeval;
 4. Rb Rotterdam 061217 knieletsel dierenarts; AVP-verzekeraar gebonden aan erkenning; omvang alle overige materiële schade bindend geregeld met vaststellingsovereenkomst
 5. Rb Den Haag 100817 vaststellingsovereenkomst; onbekendheid met ORT over vakantieuren; finale kwijting is finaal
 6. Rb Noord-Nederland 020817 brandschade; verzekeringsfraude dmv valse facturen; vernietiging vaststellingsovereenkomst
 7. Hof Den Haag 300517 Tussenarrest; vso afgesloten zonder hulp van belangenbehartiger vernietigd vanwege misbruik van omstandigheden
 8. Hof Amsterdam 250417 aansprakelijkheid advocaat; onvoldoende voorlichting tzv tijdens comparitie bereikte schikking; geen schadevergoeding ivm ontbreken causaal verband fout en schade
 9. HR 270117 Annotatie op cassatieblog.nl door Maarten Janssen: Benadeling niet vereist voor beroep op misbruik van omstandigheden
 10. HR 060117 cassatieblog.nl mr. Saskia Bouwman: Vaststellingsovereenkomst in strijd met dwingend recht: alleen ter beëindiging van bestaande onzekerheid of geschil
 11. HR 231216 Annotatie op cassatieblog.nl door mr. Kasper Jansen: Verjaring van een rechtsvordering tot nakoming na onbepaalde tijd
 12. HR 100116 Beroep op 'kenbaarheidsvereiste' bij wederzijdse dwaling is een bevrijdend verweer
 13. Rb Rotterdam 091215 vaststellingsovereenkomst niet vernietigbaar wegens misbruik van omstandigheden
 14. Hof 's-Hertogenbosch 080915 advocaat is bevoegd namens slachtoffer rechtshandelingen aan te gaan; door aanvaarding aanbod ziekenhuis is vso tot stand gekomen
 15. HR 090115 vso mag alleen strijdig met dwingend recht zijn als hij strekt ter beëindiging geschil, en dus niet strekt ter voorkoming daarvan
 16. Rb Overijssel 091214 KG: relatiebeding in vaststellingsovereenkomst, tot stand gekomen met bijstand van raadslieden, niet onbillijk
 17. Rb Amsterdam 260214 vliegramp Faro; geen dwaling mbt vaststellingsovereenkomsten met Martinair
 18. Rb Arnhem 221112 ook mondelinge of per email tot stand gekomen overeenstemming bindt partijen; vso niet vernietigbaar; verzoek afgewezen
 19. Rb Limburg 220114 vaststellingsovereenkomst niet tot stand gekomen
 20. Rb Amsterdam 210513 vernietiging vso; betaling € 65.000,00 aan verkwistend slachtoffer onrechtmatig; telt niet mee bij bevoorschotting
 21. Hof 's-Hertogenbosch 160413 vso mbt rechtsbijstandskn; beroep op dwaling, strijd goede zeden, onvoorziene-, en misbruik omstandigheden faalt
 22. Rb Oost-Brabant 270213 slachtoffer dient te bewijzen dat voldaan is aan voorwaarden voorbehoud in VSO; vorderingen afgewezen
 23. Vernietiging vso bij dwaling ook mogelijk bij niet rechtstreeks aan dwalende verstrekte onjuiste inlichting - mr. K. Teuben 07/02/13
 24. Rb Arnhem 241012 het bestaan van nadere afspraken ter vervanging van de vaststellingsovereenkomst is onvoldoende onderbouwd
 25. Rb 's-Gravenhage 170812 medische fout bij cystoscopie; ass. gebonden aan door toedoen van schaderegelaar tot stand gekomen overeenkomst
 26. Rb Amsterdam 150812 geen derdenwerking vso tussen benadeelde en ass. voor wat betreft hypothetisch carrièreverloop
 27. Rb Amsterdam 260712 vraag of vso (met voorbehoud) tot stand is gekomen valt niet binnen reikwijdte van de wet deelgeschillen
 28. Rb Middelburg 280911 geen letselzaak; door gestelde aanvullende voorwaarden is geen vso tot stand gekomen
 29. Rb Utrecht 211211 (geen letselschadezaak) Vaststellingsovereenkomst niet door bedrog tot stand gekomen
 30. Rb Utrecht 071211 enige overwegingen m.b.t. de vso in een niet-letsel zaak
 31. Gemeensch. Hof van Justitie 280111 wettelijk vertegenwoordiger (en vertegenwoordigde) gebonden aan vaststellingsovereenkomst, invloed bijstand van advocaat
 32. Rb Den Haag 040511 deelgeschil bevestigend beantwoording van vraag of tussen partijen vso tot stand is gekomen,
 33. Vaststellingsovereenkomst; uitleg en bewijslast; annotatie Bij HR 110909 LJN BI5915 door mr. Eric Diepraam
 34. Rb R.dam 070507 vs niet vernietigbaar mede vanwege desk bijstand bij totstandkoming
 35. Rb Den Bosch 120308 letsel na brand in schuur; advocaat niet bekend met door poolse cl gesloten vso
 36. Rb R'dam 311007 datum medische fout; gebondenheid aan deskundigenbericht; vaststellingsovereenkomst
 37. Hof Den Bosch 130606 eenzijdig terugkomen op vaststellingsovereenkomst (geschil over waarde auto)

Subcategorieën

Deze website maakt gebruik van cookies