Zoeken

Inloggen

Verlies verdienvermogen van zelfstandigen

Verlies verdienvermogen van zelfstandigen

Meer artikelen...

 1. GHSHE 010920 voorschotten tzv kosten interimmanagers dienen met VAV verrekend te worden, zelfstandig onderneemster moet € 845.011,48 terugbetalen
 2. RBROT 220720 VAV zelfst. loodgieter met beperkt mogelijkheden in wzh elders; geen schending schadebeperkingsplicht; nader ad- en rekenkundig onderzoek nodig
 3. GHARL 260520 m.h.o instandhoudend effect van de procedure zal het hof rekening houden met afname van klachten; volgt bespreking schadeposten w.o. VAV
 4. GHARL 290119 ongeval 1992; VAV na arbeidsdeskundig- en bedrijfseconomisch onderzoek tzv schade 22 jarige in agrarisch bedrijf ouders
 5. PHR 060320 deskundigenbericht bedrijfseconoom; VAV agrariër
 6. RBOBR 220120 VAV melkveehouder
 7. GHARL 210519 ongeval 1997; "Opgepimpt” cv op LinkedIn-profiel, wel vragen dienaangaande, maar geen harde aanwijzingen voor met opgegeven functies verdiend inkomen
 8. GHARL 121217 ongeval 1997; omvang restverdiencapaciteit. Vragen over hypothetisch inkomen gezien LinkedIn profiel
 9. GHAMS 091018 causaal verband tussen mishandeling en schouderluxatie; begroting vav transportbegeleider
 10. RBAMS 040419 verzekeraar niet gebonden aan rapport ad-er vanwege gebreken in opdracht en rapport zelf; volgt afwijzing verzoek om bevoorschotting
 11. RBGEL 200219 schatting vav kapster
 12. GHAMS 290119 Beroepsfout advocaat; begroting VAV door vergelijking van inkomen uit dienstbetrekking en inkomen als zzp’er. Correctie van zzp-inkomen
 13. GHSHE 220119 hof gaat voor schadebegroting uit van gezamenlijk aangezochte deskundigen en streept, met de rechtbank, goede tegen kwade kansen weg
 14. GHSHE 220119 Hof is van oordeel dat de rekenkundige zijn bevindingen, conclusies en berekeningen goed, logisch en overtuigend heeft gemotiveerd
 15. GHARL 111218 whiplash; verlies verdienvermogen zelfstandige boer; vergoeding voor investeringen (deels), kosten herstructurering en arbeidsverlichtende machines
 16. RBOVE 190918 schadebegroting na letsel aan pink; gemiste managementfee; vav geschat op € 45.000,00 bruto
 17. GHARL 030718 schadebegroting bezien vanuit de bedrijfseconomische prestaties in het verleden en prognose voor situatie zonder ongeval
 18. Rb Gelderland 131115 advocaat dient in te zien dat onderbouwing van causaal verband en schade gewenst is; volgt afwijzing kosten
 19. Hof Den Haag 291116 Berekening verlies verdienvermogen zelfstandige jurist na fietsongeval en waardering deskundigenberichten
 20. Rb Limburg 080217 verlies arbeidsvermogen € 48.599,90; deels afgewezen, betrokkene had een “statutory sick pay" moeten aanvragen (£ 30 per week)
 21. Hof Arnhem-Leeuwarden 011116 oorzaken faillissement bedrijven DGA vereist bedrijfseconomisch onderzoek; ook bij wegvallen bedrijven bovenmodaal inkomen alleszins aannemelijk; bevoorschotting obv fiscaal minimumsalaris DGA
 22. Rb Overijssel 150616 letsel zelfstandig ondernemer; geen rechtsgrond voor vordering tzv intredesom vennootschap en kosten financieel adviseur
 23. Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba 160316 berekening verlies verdienvermogen zelfstandige vereist informatie inkomensverloop in jaar van ongeval
 24. Rb Zeeland-West-Brabant 010216 KG: aanvullende bevoorschotting verlies verdienvermogen ondernemer obv berekening ingeschakelde deskundige
 25. HR 260216 onderneemster met whiplash stelt cassatie in tzv omvang arbeidsvermogenschade; art. 81 lid 1 RO
 26. Rb Noord-NL 141015 whiplash, beperking looptijd schade eigenaar kinderkledingzaak, omdat zij ander passend werk had kunnen verrichten
 27. Rb Oost-Brabant 091215 verlies oog en psychische klachten door onrechtmatig geleverd vuurwerk; afweging scenario's verlies verdienvermogen zelfstandige verkoper met korte referteperiode
 28. Rb Midden-NL 091215 gelet op langdurige werkloosheid in verleden, faillissement enige opdrachtgever en leeftijd is nadere concretisering arbeidsmogelijkheden zonder ongeval vereist
 29. Rb Noord-Holland 281015 schadebeperkingsplicht ingevuld door wzh in eigen onderneming, maar structurele verliezen zijn voor eigen rekening
 30. Rb Midden-NL 110915 aanvullend voorschot zelfstandig stratenmaker afgewezen; bewijsopdracht mbt omvang verlies verdienvermogen; zwart werk onvoldoende aangetoond
 31. Hof Arnhem-Leeuwarden 150915 begroting verlies verdienvermogen zelfstandig stratenmaker over periode tot hartfalen
 32. Rb Gelderland 080715 letselschade aannemer; rechtbank stelt uitgangspunten vast
 33. Rb Gelderland 050815 whiplash en psychische klachten biodynamische boer; schade door herstructurering van voor ongeval nauwelijks renderend bedrijf
 34. Hof 's-Hertogenbosch 240315 whiplash aardewerkhandelaar na ongeval in 1998; bezwaren tegen rapportages verzekeringsarts en arbeidsdeskundige verworpen
 35. Rb Noord-Holland 191114 gebroken pols; ontbreken dagomzet melken en kosten boerenhulp over periode dat arm in gips zat toegewezen; misgelopen inkomsten zoon niet aangetoond
 36. Hof 's-Hertogenbosch 120814 hypothetisch inkomen zonder ongeval niet obv kosten vervanger, maar op netto bedrag dat echtgenoot als directeur heeft ontvangen
 37. Hof 's-Hertogenbosch 120814 vanwege gemeenschap van goederen abstrahering van feitelijke eigendomsverhoudingen, winstverdeling en salaris; kosten interim management vergoed
 38. Rb Zeeland-West-Brabant 010513 VAV zelfstandige; kans dat slachtoffer terugloop boekingen had kunnen voorkomen wordt door bedrijfseconoom gering geacht; afwijzing
 39. Rb Noord-NL 140514 rapport AD-er en expert arbeidszaken onvoldoende gemotiveerd mbt refertejaar inkomen; deskundigenbericht
 40. Rb Zeeland-West-Brabant 260613 staking restaurant met en zonder ongeval; bij benutting restcapaciteit arbeid is 33% van minimumloon schade
 41. Hof 's-Hertogenbosch 051113 bijverdiensten als nagelstyliste obv hoogte inkopen geschat op netto € 500,00 per jaar
 42. Rb Rotterdam 080513 whiplash; korting op begrote schade ZZP-er omdat deze pas na circa drie jaar zijn onderneming liquideert
 43. Hof Amsterdam 150113 verkeersongeval kroegbaas; beperkingen voor "sjouwen" leiden niet tot vav omdat personeel de taken kan vervullen
 44. Hof Amsterdam 181212 whiplash; Hof beperkt looptijd VAV tot 1 jaar wegens pre-existente klachten
 45. Rb 's-Gravenhage 180712 schade dij-zenuw; onvoldoende betrouwbare gegevens financiële rapportage; vav dga begroot obv daling van salaris
 46. Hof 's-Hertogenbosch 170712 arbeidsongeval zzp-er; te overleggen stukken ivm beoordeling verlies arbeidsvermogen
 47. Rb Breda 040412 vanwege gemeenschap van goederen abstrahering van feitelijke eigendomsverhoudingen, feitelijke winstverdeling en feitelijk toegekend salaris
 48. Hof 's-Hertogenbosch 140212 dubbele kaakbreuk na vechtpartij; schade ZZP-er begroot a.d.h.v. niet gewerkte uren, x kostprijs ter vervanging ingehuurde ZZP-ers
 49. Rb Amsterdam 091111 verlies arbeidsvermogen kapper/gokkastenverhuurder; eindleeftijd 67; cijfers van 3 jaar voor ongeval relevante representatieve periode
 50. Hof 's-Hertogenbosch 081111 arbeidsvermogensschade vennoot berekend a.d.h.v. niet gewerkte uren x gemiddeld uurloon ingehuurde ZZP-ers;
 51. Hof 's-Hertogenbosch 090811 dystrofie, schadebegroting ZZP-er zonder boekhouding; geen 60, maar 40 uur per week tot 60ste; daarna 20 uur pw
 52. Rb Utrecht 060411 Postwhiplashsyndroom, verlies arbeidsvermogen; gemiste carriere als zelfstandige
 53. Rb Middelburg 130711 vraagstelling voor econoom, tzv verlies arbeidsvermogen zelfstandig ondernemer
 54. PIV-Bulletin 2011, 4 Werkgeversregres, loon, dividend en de DGA, E.M.Dijkers en A.B. Peters
 55. Rb Dordrecht 200411 verlies verdienvermogen zelfstandige na knieletsel ; gevorderd 88426; toegewezen 10000
 56. Rb R.dam 151210 KG klusbedrijf-webwinkel; belang bij voorschot voor eiser thans groter dan belang Amlin om absoluut zeker te weten dat zij niet teveel uitkeert.
 57. Rb Den Bosch 120111, X/London, overlijdensschade, schadebegroting zelfstandig autohandelaar,
 58. Rb Dordrecht 190111 schade vanwege tempovertragingen en machinewerk; oordeel over bevindingen Ad-er en econoom
 59. Hof Leeuwarden 261010 bepaling verlies verdienvermogen bij tandarts; eindleeftijd 62
 60. Rb Arnhem 290910 vaststelling maatmaninkomen zelfstandig bouwondernemer, AOV wordt als opkomend voordeel in aanmerking genomen
 61. Rb Utrecht 131010 zou slachtoffer directeur zijn geworden in familiebedrijf. Rb gelast deskundigenbericht naar persoonlijke eigenschappen en capaciteiten
 62. Hof A.dam 090310 inkomenschade na brand; nu verdiencapaciteit onaangetast is is 2 1/2 jaar redelijke termijn ter verwerving van andere inkomsten
 63. Hof Den Bosch 200710 vennoot in vof is niet vorderingsgerechtigd; begroting schade aan de hand van gemiste uren tegen-tarief ingeschakelde ZZP-ers
 64. Hof Den Bosch 060410 vaststelling schade coupeuselerares met cursussen aan huis
 65. Rb Roermond 211009 schadebecijfering voor klusjesman zonder administratie, aangifte ob of ib. rekenrente 2,5%
 66. HR 050609 rijschoolhouder verzweeg nieuwe werkkring
 67. Rb Zutphen 290409 huisarts; schade vanwege belastingnadeel tgv niet meer aftrekbare praktijkkosten
 68. Rb Zutphen 290409 schade huisarts eindleeftijd 65, doch na 62ste slechts voor 60%
 69. Rb Arnhem 250309 zelfstandige, Rb volgt arbeidsdesk. onderzoek, invloed faillissement,restverdiencap
 70. Rb A.dam 240908 becijfering vav zelfst. architect op basis van perc. winst of perc. omzet
 71. Hof Den Bosch 100608 whiplash, stucadoor met 10 man personeel, hyp. productiegroei, eindleeftijd 60
 72. Hof A.dam 041108 arbeidsongeschiktheidsverzekering aangemerkt als schadeverzekering
 73. Hof Arnhem 041108 eindleeftijd zelfstandige 60, cf toezeggingen pensioen-bv
 74. Rb A.dam 210508 begroting schade startend zelfstandige projectmanager
 75. Rb Roermond 150508 k.g.; € 200.000,- voorschot op schadevergoeding van directeur
 76. Hof Den Bosch 190208 enkelletsel na vlucht voor aanvallende koe; Wajong-uitkering, zelfstandige
 77. Rb Middelburg 010306 slachtoffer vordert waardeverlies van aandelen na faillissement bv
 78. Rb R.Dam 120706 verlies verdienvermogen zelfstandige, bepaling maatschapscontract
 79. Hof Arnhem 230506 verlies arbeidsvermogen DGA (afgewezen want geen inkomensverlies)

Deze website maakt gebruik van cookies